#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne

Doktorat honoris causa dla prof. Jana Węglarza

Profesor Jan Węglarz - pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, wybitny specjalista w zakresie badań operacyjnych i nauk decyzyjnych - otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 5 czerwca 2009 roku o godz. 12.00 w Auli nr 205, II piętro budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Licealnej 9.

Profesor Jan Węglarz to twórca Instytutu Informatyki i od początku jego dyrektor. Od wielu lat kieruje także Zakładem Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji. Twórca szkoły naukowej o międzynarodowej renomie z zakresu badań operacyjnych i ich zastosowań, zwłaszcza w zarządzaniu zasobami systemów komputerowych. Profesor Jan Węglarz utrzymuje współpracę z ponad 100 ośrodkami badawczymi na świecie. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych oraz doktorem honorowym kilku polskich uczelni.

 


Przekierowanie
Właściwy serwis PUT znajduje się pod adresem www.put.poznan.pl

 

 


Zamawiane Kierunki Studiów

Informujemy, że Politechnika Poznańska wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o specjalne finansowanie kształcenia i studentów.

Więcej informacji