#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne

Doktorat honoris causa dla prof. Jana Węglarza

Profesor Jan Węglarz - pracownik Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej, wybitny specjalista w zakresie badań operacyjnych i nauk decyzyjnych - otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 5 czerwca 2009 roku o godz. 12.00 w Auli nr 205, II piętro budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego, przy ul. Licealnej 9.

Profesor Jan Węglarz to twórca Instytutu Informatyki i od początku jego dyrektor. Od wielu lat kieruje także Zakładem Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji. Twórca szkoły naukowej o międzynarodowej renomie z zakresu badań operacyjnych i ich zastosowań, zwłaszcza w zarządzaniu zasobami systemów komputerowych. Profesor Jan Węglarz utrzymuje współpracę z ponad 100 ośrodkami badawczymi na świecie. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych oraz doktorem honorowym kilku polskich uczelni.

 

 

 


Zamawiane Kierunki Studiów

Informujemy, że Politechnika Poznańska wystąpiła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o specjalne finansowanie kształcenia i studentów.

Więcej informacji