#
Rektorat: Pl. M.Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Ważne telefony i faksy / adresy elektroniczne


Zamówienia publiczne
Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
przez Politechnikę Poznańską

Postępowania nierozstrzygnięte (aktualizacja: 23.04.2014)

Wykaz nierostrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy oraz terminy: składania i otwarcia ofert).

Postępowania unieważnione (aktualizacja: 07.03.2014)

Wykaz unieważnionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy, termin otwarcia ofert, przyczyna unieważnienia).

Postępowania rozstrzygnięte (aktualizacja: 08.08.2014)

Wykaz rostrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy, termin otwarcia ofert, wybrany Wykonawca, złożne oferty, kryteria ocen, uzyskane punktacje).

Organizacja procedur dla postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Szczegółowe informacje o organizacji procedur dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (miejsce składania ofert, wpłaty wadium, miejsce otwarcia ofert, przesyłanie pytań dotyczących nierozstrzygniętych postępowań, miejsce pobierania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień – SIWZ).

Składanie ofert

O ile nie zaznaczono inaczej oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej-Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań).

Wpłaty wadium

Wpłat wadium można dokonywać przelewem na konto Politechniki Poznańskiej:

Bank Zachodni WBK
VI Oddział w Poznaniu
numer konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Otwarcia ofert

O ile nie zaznaczono tego inaczej oferty są otwierane w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej-Curie 5 pok. nr 103, 60-965 Poznań).

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień

O ile nie zaznaczono tego inaczej Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) można odbierać w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej - Rektorat, pl. M.Skłodowskiej- Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań, tel. 061-665-3538).

Pytania

Pytania dotyczące ogłoszonych przetargów należy składać lub przesyłać w formie pisemnej do Działu Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej - Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań, tel. 061-665-3538).Zamówienia publiczne